Omgaan met veranderingen

Dementie zorgt voor veel veranderingen in het leven. Daarmee leren omgaan kan een uitdaging zijn. Elk gezin en elke situatie is anders. In de module Omgaan met veranderingen geven we in groepsverband praktische tips en adviezen. Niet alleen onze medewerkers, maar ook de andere deelnemers en u zelf kunnen anderen van tips voorzien. U begrijpt tenslotte onderling heel goed waar de schoen kan wringen. In deze module ligt de focus op wat u wilt en wat er mogelijk is.

Wat kunt u verwachten?
U praat samen over onderwerpen of emoties die u bezighouden, maar ook bijvoorbeeld over benodigde aanpassingen in en om het huis.