Nieuwsberichten

Interactieve bijeenkomst over dementie in Brunssum

Op onze locatie in Brunssum willen we op 26 oktober mensen met dementie, hun naasten en iedereen die meer wil weten over dementie, meer inzicht geven over hoe u zelf een positieve invloed kunt hebben op de gevolgen die dementie met zich meebrengt. Met name gezonde voeding, muziek en bewegen doen meer dan u denkt! Neem deel aan ons interactieve programma vol praktische tips, geniet van een gezond saladebuffet en doe mee een leerzame quiz over gezonde voeding, waarbij zelfs een prijs te winnen is. De entree is gratis. De bijeenkomst duurt van 10.00 tot ongeveer 13.30 uur. In de bijlage vindt u meer informatie.

181013 – flyer AC Brunssum

Wereld Alzheimer Dag: een mantelzorgster vertelt

Vandaag is het Wereld Alzheimer Dag. In dat kader delen we graag het ervaringsverhaal van een mantelzorgster, mevrouw Dijcks. Haar man is deelnemer van Dimenzie in Beek. Een verhaal over grote verandering, acceptatie en tijd voor jezelf, maar ook over liefde en samen genieten. Tevens geeft mevrouw Dijcks tips aan andere mantelzorgers van mensen met (beginnende) dementie.

180921 – interview mevrouw Dijcks

Interessant wetenschappelijk nieuws

Beweegrichtlijn Gezondheidsraad

Volgens de beweegrichtlijn die in september 2017 hernieuwd is, is bewegen heel erg belangrijk. Voor de persoon met dementie, maar ook voor de mantelzorger.

https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/beweegrichtlijnen-2017

 

Vijf voordelen van sociale interactie voor ouderen met dementie

Betrokken zijn, praten over het leven, luisteren, beoordelen of de “zender” verbale en non-verbale signalen uitzendt, reageren, interpreteren, een mening vormen – dat is de beste training voor het brein.

https://mantelzorgelijk.nl/vijf-voordelen-sociale-interactie-ouderen-dementie

 

A mismatch between supply and demand of social support in dementia care: a qualitative study on the perspectives of spousal caregivers and their social network members.

Door de mantelzorgers bij elkaar te brengen en lotgenotencontact aan te bieden, kunnen ze elkaar helpen. Uit onderzoek is gebleken dat er een mis-match is tussen hulpvragen en aangeboden hulp, door vraagverlegenheid van de mantelzorger. Door de mantelzorger te helpen dit inzichtelijk te krijgen, door onder andere hier samen over te praten, helpen we meer balans te krijgen in het leven van de mantelzorger en de persoon met dementie.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28606195 

 

Dealing with daily challenges in dementia (deal-id study): effectiveness of the experience sampling method intervention ‘Partner in Sight’ for spousal caregivers of people with dementia: design of a randomized controlled trial.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27169811

 

Emotional reactivity to daily life stress in spousal caregivers of people with dementia: An experience sampling study.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29617373

 

Effectiveness of a Blended Care Self-Management Program for Caregivers of People With Early-Stage Dementia (Partner in Balance): Randomized Controlled Trial.

Na deelname aan het programma ‘Partner in Balans’ van Alzheimer Centrum Limburg is er significant verschil in zelfredzaamheid, eigenaarschap, kwaliteit van leven van de mantelzorger.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30006327

 

Empowered or overpowered? Service use, needs, wants and demands in elderly patients with cognitive impairments.

Alzheimer Centrum Limburg deed onderzoek naar de verschillende types mantelzorger.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20872928

 

Needs and quality of life of people with middle-stage dementia and their family carers from the European Actifcare study. When informal care alone may not suffice.

We zien dat de partners van mensen met dementie grote verwachtingen hebben, terwijl mensen met dementie zelf nog een hoge kwaliteit van leven zien. Limburg is de eerste positieve gezondheid provincie van Nederland. Ook daar zien we bij mensen met dementie dat de mantelzorger de kwaliteit van leven voor de persoon met dementie minder hoog waardeert dan de persoon met dementie zélf. Dat kwam eerder ook naar voor tijdens een internationaal onderzoek.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29068697

Nieuw programma houdt mensen met dementie vitaal en zelfstandig

Er is nog zo veel mogelijk met dementie!
Ook mét dementie kunnen mensen een mooi, actief en kwalitatief leven leiden. Ons nieuwe programma Dimenzie sluit naadloos aan bij die stelling. Dimenzie is er speciaal voor mensen met dementie en richt zich op bewegen, zelfstandigheid en ontdekken wat er wél (nog) kan. Daarnaast hebben we bij Dimenzie veel aandacht voor mantelzorgers. Het gaat erom dat u samen van het leven kunt blijven genieten en meedoet in de maatschappij!

Bij Dimenzie hanteren we een unieke aanpak in de vorm van kleinschalige groepsmodules, die mensen apart van elkaar kunnen volgen. Elke deelnemer kan daarbij aangeven wat hij of zij wil leren. We bieden ook modules voor individuele begeleiding thuis en mantelzorgers.

Actief ontdekken
Deelnemers oefenen hun vaardigheden en doen nieuwe ervaringen op. Er valt nog van alles te leren en te ontdekken!

Maatschappij
In deze module staan activiteiten rondom (klassieke) muziek, kunst, films, cultuur en meer centraal.

Vitaal
In onze module ‘Vitaal’ gaat het om fysiek fit en in beweging blijven, met onder andere fitness, gymnastiek, zwemmen of wandelen.

Omgaan met veranderingen
Deelnemers delen praktische tips en wat hen bezighoudt, om zo met de veranderingen in het dagelijkse leven om te gaan.

Mantelzorg
Naasten kunnen deelnemen aan bijeenkomsten en delen ervaringen en adviezen door middel van lotgenotencontact. Tevens kunnen zij meedoen met het programma ‘Partner in Balans’ van Alzheimer Centrum Limburg, een van onze samenwerkingspartners.

Begeleiding thuis
Voor deelnemers en naasten is er, indien gewenst, individuele begeleiding thuis mogelijk.

Ondersteuning voor mensen met dementie én mantelzorgers
Wat ons programma Dimenzie verder uniek maakt, is het feit dat deelnemers terecht komen bij mensen met interesses, enzovoorts. Zo is er een specifiek programma voor hoogopgeleiden, voor jonge mensen met dementie, rondom sport en bewegen, maar ook voor de meer reguliere doelgroep. Deze vorm van segmenteren en specialiseren zorgt voor een aanbod van mensgerichte en passende programma’s.

Alle modules van Dimenzie vinden verder plaats in groepsverband. Mensen krijgen begeleiding van onze professionals, die beschikken over uiteenlopende kennis en kunde van dementie. Als deelnemers dat willen, krijgen zij daarnaast tips en advies om met alle veranderingen om te gaan. Ook bieden we, indien gewenst, individuele thuisbegeleiding.

Maar binnen Dimenzie willen we ook partners en mantelzorgers ondersteunen. Voor hen is er een aparte module en/of begeleiding thuis. Verder kunnen naasten deelnemen aan een specifiek programma van Alzheimer Centrum Limburg: ‘Partner in Balans’.

De bijzonderheden van ons programma Dimenzie op een rijtje:

  • Zowel gericht op degene met dementie als de naasten
  • Programma op maat
  • Professionele groeps- en individuele begeleiding (thuis)
  • Kleinschalig
  • Lotgenotencontact
  • Samenwerking met Alzheimer Centrum Limburg (‘Partner in Balans’) en Hulp bij Dementie

Met Dimenzie gaat u op ontdekking en geeft u een nieuwe dimensie aan leven met dementie!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Kijk dan eens rond op deze website of neem gerust contact op met onze medewerkers.
T 045 – 800 09 10
E info@dimenzie.nl
W www.dimenzie.nl

Geslaagd symposium Dimenzie

Op 26 juni 2018 hadden we een leerzaam kennissymposium met meer dan 100 aanwezigen, waaronder vele verwijzers, in Beek. Inspirerende verhalen leidden tot enthousiasme over Dimenzie, ons programma voor mensen met dementie. We vinden het een voorrecht om voor mensen met dementie en mantelzorgers nu nog meer te kunnen betekenen! Hieronder ziet u enkele foto’s.