Alzheimercafé Roermond weer van start

Op maandag 5 oktober a.s. vindt er na lange tijd niets vanwege coronamaatregelen, weer een Alzheimercafé in Roermond plaats. Titel: Corona-ervaringen van mensen met dementie.

Ook het Alzheimercafé Roermond moest plotseling stoppen vanaf april. Er kwam een online versie, maar die voldeed niet aan de behoefte aan echt contact. Nu is onder de strikte RIVM voorwaarden life samenkomen wel weer mogelijk.
Mensen met dementie en hun naasten hebben veel te lijden gehad van de lockdown. Van de ene op de andere dag stopte de noodzakelijke dagbesteding. Het waarom ervan bleek vaak niet uit te leggen. Mensen voelden zich in de steek gelaten. Maar het nodigde ook uit tot creativiteit. Voorbeelden van beide kanten worden in het Alzheimercafé Roermond besproken. Ook wordt de bezoekers advies gevraagd voor de belangrijke sleutelfiguren in hun leven in tijden van Corona. Kan de functie, die het Alzheimercafé heeft uitgebouwd worden naar digitale varianten? Hoe moet het verder, nu er nog geen vaccin is?

De bezoekers van het Alzheimercafé hebben waarschijnlijk een hoog risico, wanneer besmetting plaatsvindt. Belangstellenden moeten zich dan ook vóór 3 oktober aanmelden bij Alzheimerroermond@icloud.com of bellen met 0475-327432.

Alzheimercafé Roermond
De Graasj; Knevelsgraafstraat 21 Roermond
Maandag 5 oktober 2020
Zaal open 19:15 uur; programma van 19:30 tot 20:30 uur

Alzheimercafé: Wanneer thuis wonen niet meer lukt

Dementie is langzaam afscheid nemen. En dat komt in een stroomversnelling, wanneer thuis wonen niet meer haalbaar is en beiden beter af zijn met een opname.

Wanneer, waarom kan het thuis niet meer? Hoe ging die uithuisplaatsing? Heb je spijt of niet? De mythe van in goede en in slechte dagen… De huisarts denkt mee. Je groeit in goede zorg dragen, maar soms kan het je boven het hoofd groeien. En wanneer het thuis niet meer gaat is er zorg van buiten voor de persoon met dementie.

Je zoekt naar de juiste afstemming. Hoe kom je er achter, dat het thuis echt niet meer gaat. Wat zijn daarbij de overwegingen. We vertellen elkaar over de angsten en zorgen die je als mantelzorger kunt hebben. Hoe kan een overgang naar meer beschermd wonen of een verpleeghuis vorm gegeven worden. De mantelzorger met een leven van 60 jaar en langer achter zich worstelt ermee. De persoon met dementie, die vindt, dat alles nog prima gaat…
Wat kan er beter in deze fase?

Waar? Alzheimercafé Roermond
De Graasj; Knevelsgraafstraat 21 Roermond

Wanneer? Maandag 2 maart 2020
Zaal open 19 uur; programma van 19.30 tot 21.30 uur.

Titel: Wanneer thuis wonen niet meer lukt.
Een interactieve avond.

 

Alzheimercafé: Gedragsveranderingen en communicatie bij dementie

Wanneer het gedrag van iemand met dementie minder voorspelbaar wordt en veel last gaat opleveren gaat het wringen met zijn omgeving.

Deze editie van het Roermondse Alzheimercafé gaat over hoe ga je je dan gaat opstellen als mantelzorger. Hoe moet je reageren op achterdocht, inactiviteit of misschien zelfs agressie? Wanneer ga je wie inschakelen?

Dementie kent diverse fasen. Het is een geleidelijk proces. In het begin kan een oudere met vergeetachtigheid geholpen worden door hem of haar te corrigeren. In een latere fase is de confrontatie met fouten slechts pijnlijk en zal iemand met dementie hierdoor alleen maar van zijn stuk raken. Vanavond gaat het dus over: wanneer moet je wel / niet corrigeren, negeren, etc. Wat doe je als je het bloed onder de nagels wordt uitgehaald? Wat maak je zelf mee? Wil hij of zij niet weten dat er vergeetachtigheid speelt? Wordt hij of zij boos? Achterdochtig misschien? Misschien wel ontremd wat betreft eten, praten, sexuele wensen, etc.? Of juist zo apathisch dat je er gek van wordt? Yvonne van Zutphen heeft jaren ervaring met mensen met dementie in alle (voor-)fasen. Zij kan veel tips geven en gaat hierover in gesprek.

Waar? Alzheimercafé Roermond
De Graasj; Knevelsgraafstraat 21 Roermond

Wanneer? Maandag 3 februari 2020
Zaal open 19 uur; programma van 19.30 tot 21.30 uur.

Titel: Gedragsveranderingen en communicatie bij dementie.

Gastspreker: Yvonne van Zutphen, SPV bij MET ggz – Ouderen.

 

Nieuw aanbod voor mensen met dementie in bibliotheek Weert

Op woensdag 11 december maakten de eerste deelnemers van Dimenzie Weert (onderdeel van SGL) kennis met elkaar in de bibliotheek in Weert. Zij gaan het programma vanaf maandag 6 januari volgen.

Aanpak Dimenzie
Wat het programma van Dimenzie uniek maakt, is het feit dat deelnemers terecht komen bij mensen met dezelfde leeftijd en interesses. Elke deelnemer kan daarbij aangeven wat hij of zij wil leren. Deze vorm van maatwerk en specialiseren zorgt voor passende programma’s. Het programma van Dimenzie vindt plaats in groepsverband. De groepen bestaan maximaal uit 12 personen. Dimenzie richt zich op bewegen, zelfstandigheid en ontdekken wat er wél (nog) kan. Actief blijven met naasten, hobby’s, bewegen, het alledaagse – kortom, in het leven – staat daarbij centraal. Genieten van het leven, ook mét de veranderingen die bij dementie voorkomen, daar gaat het om!

Deelnemers aan Dimenzie krijgen begeleiding van professionals, die beschikken over uiteenlopende kennis en kunde van dementie. Als deelnemers dat willen, krijgen zij tips en advies om met alle veranderingen om te gaan. Ook bieden we individuele thuisbegeleiding.

Programma Dimenzie in Weert
In Weert gaat Dimenzie van start met een programma gericht op alledaagse onderwerpen van de Maatschappij. Actuele thema’s, literatuur, kunst, politiek; het zijn allemaal onderwerpen die genoeg gespreksstof geven en tot mooie gesprekken kunnen leiden. Ook daarmee houden deelnemers hun hersenen fit! Voor mensen die het leuk vinden om met anderen over deze uiteenlopende onderwerpen te praten is dit programma zeer geschikt. We bepalen samen de onderwerpen. Indien mogelijk  bezoeken we ook een atelier of museum.

Mooi aan de samenwerking met de bibliotheek is dat de deelnemers gebruik kunnen maken van de collectie boeken en films van de bibliotheek. Deelnemers kunnen tevens aansluiten bij lezingen die in de bibliotheek worden gegeven.

 Vrijwilligers
De activiteiten van Dimenzie worden ondersteund door vrijwilligers. Daar zijn we in Weert nog naar op zoek! Mensen die het leuk vinden om een kleine groep deelnemers te ondersteunen op de maandag, nodigen we van harte uit om te reageren (kjansen@sgl-zorg.nl of 06-51204576). We gaan graag met u in gesprek!

Er is nog zo veel mogelijk met dementie
Ongeveer 1 op de 5 Nederlanders krijgt een vorm van dementie. Vooral in de provincie Limburg zal dat percentage mensen in de komende jaren alleen maar verder groeien. De bevolking neemt namelijk af, terwijl de vergrijzing stijgt. De diagnose dementie komt in de meeste gevallen hard aan; veel mensen staan midden in het leven als de ziekte bij hen wordt vastgesteld.

Over Dimenzie
Dimenzie is een programma voor vitale en vaak ‘jongere’ mensen met een diagnose dementie die actief willen blijven, maatschappelijk betrokken zijn en zo lang mogelijk zelfstandig willen leven. Dimenzie wordt mogelijk gemaakt door SGL en aangeboden in verschillende plaatsen in Limburg.

Over SGL
SGL helpt mensen met hersenletsel (bijvoorbeeld door een hersenbloeding, beroerte of dementie) om toch een zo normaal en zelfstandig mogelijk leven te leiden en deel te nemen aan de maatschappij. SGL biedt door heel Limburg uiteenlopende behandelingen, trainingen en begeleidingsmogelijkheden. 550 medewerkers en vele enthousiaste vrijwilligers ondersteunen ongeveer 1.600 cliënten.

Dementievriendelijk Weert
SGL werkt in het kader van Dimenzie samen met de gemeente Weert. De gemeente Weert richt zich op een dementievriendelijke samenleving door onder andere informatieverstrekking aan ondernemers en inwoners.

Alzheimercafé: De route door dementieland

Jackelien Truijen en Irma Teluij, casemanagers van Hulp bij Dementie, nemen u aan de hand bij de keuze van de zorg die gepast is bij het stadium van cognitieve achteruitgang dat speelt.

Ze kunnen u adviseren van keukentafelgesprek tot opname. Al pratend met hen komen we er bijvoorbeeld achter, wat de verschillen zijn tussen dagbehandeling, zorgboerderij en dagbesteding. Hun begeleiding bestaat onder meer uit het maken van de juiste keuzes op het juiste moment. Ze nemen u mee op de reis van mogelijkheden en voorzieningen in zorgland.

Waar? Alzheimercafé Roermond
De Graasj; Knevelsgraafstraat 21 Roermond

Wanneer? Maandag 6 januari 2020
Zaal open 19 uur; programma van 19.30 tot 21.30 uur.

Titel: De route door dementieland.

Door: Jackelien Truijen en Irma Teluij

 

Alzheimercafé: Dementie op jonge leeftijd

Boven de 80 met dementie geconfronteerd worden is erg. Maar al voor je 65 bent, dan is het een trauma dat zijn weerslag heeft op je hele omgeving.

Dagbehandeling Populier voor mensen met dementie op jonge leeftijd bestaat 11 jaar. Op 2 december komen Anne-Marie Gubbels en Marianne Heldens naar het Alzheimercafé Roermond om over de ontwikkeling van die voorziening te vertellen. Twee deelnemers van de Populier vertellen over hun ervaringen en wat de Populier voor hun betekent. De dagbehandeling met 20 plaatsen werkt nog altijd heel kleinschalig, en kan bestaan door een groep actieve en zeer betrokken vrijwilligers.

Deelnemers worden ingedeeld naar wensen en behoeftes. De conditie van deze relatief jonge mensen met dementie kan zelfs zeer goed zijn en hun belangstelling duidelijk anders dan bij andere, oudere mensen met dementie. Daar wordt naar hartenlust op ingespeeld. Wanneer er een natuurlijke klik is tussen deelnemers zitten die natuurlijk in één groepje. Er zijn kleine groepen van mensen die geen groepsmensen zijn. Zo kan dhr. Geijbels, op de foto links, vertellen dat hij op de dagbehandeling heel veel hand- en spandiensten verricht en een speciaal op hem ingesteld dagprogramma heeft.

Mw. Derix zal mogelijk vertellen hoe zij vanuit haar werkzaam leven geleidelijk naar de dagbehandeling is gekomen.

Waar? Alzheimercafé Roermond
De Graasj; Knevelsgraafstraat 21 Roermond

Wanneer? Maandag 2 december 2019
Zaal open 19 uur; programma van 19.30 tot 21.30 uur.

Titel: Dementie op jonge leeftijd.

Door: Marianne Heldens en Anne-Marie Gubbels, De Populier en twee bezoekers van de dagbehandeling

 

Alsheimercafé: De weg naar zorg bij dementie

Wanneer iemand dementie heeft komt er een moment, dat er zorg geboden moet worden. Het is immers doorgaans een progressieve ziekte. En als je al weet, welke zorg nodig is, hoe wordt dat dan in rekening gebracht? Daar is wel degelijk wat in te kiezen.

Het is niet altijd even gemakkelijk om voor iemand met meer dan gewone vergeetachtigheid zorg te krijgen. Wanneer de huisarts betrokken is en er een diagnose is gesteld, kun je in aanmerking komen voor gepaste hulp en zorg. Een casemanager kan hierin een centrale rol spelen. Haar advies houdt rekening met wie jij bent en in welke situatie je je bevindt en maakt het je gemakkelijker gepaste hulp te kiezen. Er zijn veel mogelijkheden. En er zijn verschillende wegen om die zorg betaald te krijgen. De mantelzorger en de persoon met dementie hebben graag hulp om tot een keuze te komen.

In het Alzheimercafé van maandag 4 november zijn Joke Reedijk en Hanny Robben uitgenodigd. Beiden zijn Klantadviseurs Langdurige zorg van het VGZ-Zorgkantoor. Zij geven advies en informatie over gepaste zorgaanbieders in deze regio. Zij kennen de beschikbaarheid (wachttijden) en kunnen alternatieven voorstellen. Ze vertellen over de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget of zorg in natura en geven advies over welke van deze financieringsvormen in jouw situatie passend zal zijn.

Waar? Alzheimercafé Roermond
De Graasj; Knevelsgraafstraat 21 Roermond

Wanneer? Maandag 4 november 2019
Zaal open 19 uur; programma van 19:30 tot 21:30 uur

Titel: De weg naar zorg bij dementie.

Door: Joke Reedijk en Hanny Robben Klantadviseurs van het Zorgkantoor, afdeling Langdurige zorg van Coöperatie VGZ.

Kenmerken van dementie

In het Alzheimercafé van 7 oktober komt Marianne van Woerden, specialist ouderengeneeskunde MET ggz uitleg geven over dementie. Dementie kent diverse verschijningsvormen en oorzaken. De diagnose is niet licht te stellen.

De symptomen verschillen per persoon en in het begin van de ziekte zijn de verschijnselen soms heel subtiel. Vaak zijn er geheugenproblemen, maar deze hoeven niet altijd aanwezig te zijn. Dementie is méér dan alleen geheugenproblemen. Ook zijn er problemen met de dagelijkse handelingen, het plannen van je dag, het initiatief en bijvoorbeeld ook taalproblemen. Er zijn veel verschillende vormen van dementie. Op deze avond wil Marianne van Woerden u meenemen in het bijzondere kennisgebied van oorzaken en symptomen van dementie. Iedereen is welkom zonder aanmelding.

Alzheimercafé Roermond
De Graasj; Knevelsgraafstraat 21 Roermond

Maandag 7 oktober 2019
Zaal open: 19.00 uur; programma van 19.30 tot 21.30 uur

Titel: kenmerken van dementie.

Door: Marianne van Woerden,
Specialist Ouderengeneeskunde MET ggz

Vergeetachtigheid is nog geen dementie

Vergeetachtigheid is lang niet altijd hetzelfde als dementie. Dementie is een kwaal en vergeetachtigheid is van alle dag. Op maandag 2 september kunt u in de Graasj het Alzheimercafé bezoeken waarin het onderscheid tussen vergeetachtigheid en dementie duidelijk wordt gemaakt. Kees Spapens, ouderenpsycholoog bij Dementievriendelijk Roermond, geeft uitleg over het geheugen en geeft tips op welke manieren je het geheugen kunt beïnvloeden. Tijdens de bijeenkomst kun je een idee krijgen, hoe je geheugen ervoor staat en hoor je de nieuwste inzichten over wat je zou kunnen doen om achteruitgang tegen te gaan. Succes is niet verzekerd, maar Kees hoopt zo uw zelfvertrouwen op geheugengebied wat te vergroten.

Alzheimercafé Roermond
De Graasj; Knevelsgraafstraat 21 Roermond

Maandag 2 september 2019
Zaal open 19 uur; programma van 19:30 tot 21:30 uur

 

Alzheimercafé Roermond over de invloed van muziek

Muziek heeft vaak een wonderbaarlijke uitwerking op iemand met dementie. Soms lukt het praten moeilijk meer, maar lukt het feilloos om een liedje mee te zingen. Het kan rust geven bij irritatie, vrolijk maken bij verdriet, verbroedert en kan en activeren bij passiviteit. Muziek roept herinneringen op waarvan je dacht, dat je die voorgoed kwijt was.

Liesbeth van den Essen-Cox werkt al jaren met mensen met dementie en weet, dat muziek iets moois kan toevoegen aan de kwaliteit van leven, wanneer je de juiste toon kunt vinden. Ze heeft sinds oktober de muzikale leiding van het Koor voor Stem en Geheugen, waarin ze met mensen met dementie die juiste snaar tracht te raken. In het Alzheimercafé van 3 juni presenteert ze de eerste resultaten van het Koor voor Stem en Geheugen, dat een initiatief is van de Stichting Dag van de Stem en Logopédica. In de Graasj vertelt ze vanaf half acht over haar ervaringen met muziek bij mensen met dementie en laat ze de bezoekers persoonlijk ervaren wat muziek kan betekenen. Het begint met neuriën en ben je in de stemming, dan gaat zingen vanzelf. 

Alzheimercafé Roermond
De Graasj; Knevelsgraafstraat 21 Roermond

Maandag 3 juni 2019
Zaal open 19 uur; programma van 19:30 tot 21:30 uur

Titel: De invloed van muziek op iemand met dementie

Gastspreker: Liesbeth van den Essen-Cox
psycholoog en muziektherapeut.