Alzheimercafé Roermond over de ziekte van Alzheimer en euthanasie

In het Alzheimercafé wordt op 6 mei het verhaal verteld van aftakeling door dementie en de keuze, die gemaakt werd om een eind te maken aan verder ondraaglijk lijden. Francien van de Beek volgde in dagboekaantekeningen dit proces van haar zusje op de voet.

Op 58-jarige leeftijd kreeg Wilma van de Beek de diagnose ziekte van Alzheimer. Zij wilde niet als een kasplantje tot het einde doorgaan en koos vijf jaar later voor euthanasie.

“Het waren voor de hele familie hele intensieve jaren,” schreef haar zusje Francien indrukwekkend in haar boek ‘Dag lief zusje’ over die tijd. Ze beschrijft bescheiden en liefdevol hoe iedereen zo goed mogelijk heeft geprobeerd voor haar te zorgen.

“Natuurlijk was het een aftakelingsproces voor mijn zus, maar wij hebben door haar ziekte ook hele mooie dingen zien gebeuren.” Francien leest die avond dagboekfragmenten voor zoals ze die optekende naar aanleiding van de vier laatste jaren van haar zus. De persoonlijke fragmenten worden soms aangevuld met mijmeringen over het bewustzijn en met de constatering, dat de onderlinge liefde alleen maar toenam.

De auteur gaat graag met de bezoekers in gesprek.

Alzheimercafé Roermond
De Graasj, Knevelsgraafstraat 21 Roermond
Maandag 6 mei 2019
Zaal open 19 uur; programma van 19:30 u tot 21:30 uur

Titel: ‘Dag lief zusje’; over alzheimer, euthanasie en liefde.
Gastspreker: Francien van de Beek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *