Interessant wetenschappelijk nieuws

Beweegrichtlijn Gezondheidsraad

Volgens de beweegrichtlijn die in september 2017 hernieuwd is, is bewegen heel erg belangrijk. Voor de persoon met dementie, maar ook voor de mantelzorger.

https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/beweegrichtlijnen-2017

 

Vijf voordelen van sociale interactie voor ouderen met dementie

Betrokken zijn, praten over het leven, luisteren, beoordelen of de “zender” verbale en non-verbale signalen uitzendt, reageren, interpreteren, een mening vormen – dat is de beste training voor het brein.

https://mantelzorgelijk.nl/vijf-voordelen-sociale-interactie-ouderen-dementie

 

A mismatch between supply and demand of social support in dementia care: a qualitative study on the perspectives of spousal caregivers and their social network members.

Door de mantelzorgers bij elkaar te brengen en lotgenotencontact aan te bieden, kunnen ze elkaar helpen. Uit onderzoek is gebleken dat er een mis-match is tussen hulpvragen en aangeboden hulp, door vraagverlegenheid van de mantelzorger. Door de mantelzorger te helpen dit inzichtelijk te krijgen, door onder andere hier samen over te praten, helpen we meer balans te krijgen in het leven van de mantelzorger en de persoon met dementie.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28606195 

 

Dealing with daily challenges in dementia (deal-id study): effectiveness of the experience sampling method intervention ‘Partner in Sight’ for spousal caregivers of people with dementia: design of a randomized controlled trial.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27169811

 

Emotional reactivity to daily life stress in spousal caregivers of people with dementia: An experience sampling study.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29617373

 

Effectiveness of a Blended Care Self-Management Program for Caregivers of People With Early-Stage Dementia (Partner in Balance): Randomized Controlled Trial.

Na deelname aan het programma ‘Partner in Balans’ van Alzheimer Centrum Limburg is er significant verschil in zelfredzaamheid, eigenaarschap, kwaliteit van leven van de mantelzorger.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30006327

 

Empowered or overpowered? Service use, needs, wants and demands in elderly patients with cognitive impairments.

Alzheimer Centrum Limburg deed onderzoek naar de verschillende types mantelzorger.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20872928

 

Needs and quality of life of people with middle-stage dementia and their family carers from the European Actifcare study. When informal care alone may not suffice.

We zien dat de partners van mensen met dementie grote verwachtingen hebben, terwijl mensen met dementie zelf nog een hoge kwaliteit van leven zien. Limburg is de eerste positieve gezondheid provincie van Nederland. Ook daar zien we bij mensen met dementie dat de mantelzorger de kwaliteit van leven voor de persoon met dementie minder hoog waardeert dan de persoon met dementie zélf. Dat kwam eerder ook naar voor tijdens een internationaal onderzoek.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29068697

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *